Masjid Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Masjid Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Pada tahun 1770 M telah dibangun tempat ibadah umat muslim di Bima yang bernama Masjid Sultan Muhammad Salahuddin dan dikenal juga dengan nama Masjid Kesultanan Bima. Pembangunan masjid ini di prakarsai oleh Sultan Abdul Kadim Zilullah Fil Allam yaitu merupakaan sultan ke 8 Bima. Sedangkan nama masjid ini dinisbatkan kepada Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun …

Continue reading →