Masjid Bibi Heybat

Masjid Bibi Heybat

Masjid Bibi-Heybat adalah masjid bersejarah di Baku, Azerbaijan. Bangunan masjid sekarang dibangun pada 1990-an, namun bangunan masjid tersebut sebenarnya sudah ada pada abad ke-13 yang dibangun oleh Shirvanshah Farrukhzad II Ibn Ahsitan II, kemudian dihancurkan seluruhnya oleh kaum Bolshevik pada tahun 1936. Masjid Bibi-Heybat termasuk makam Ukeyma Khanum seorang keturunan keturunan Nabi Muhammad, dan hari …

Continue reading →